Møter og protokoller 2018

2018
Møtedato Klokkeslett   Møtested Dokumenter 
22.01.18 15:15  Møterom Sandsmyra  
26.02.18 15:15   Møterom Sandsmyra  Møteprotokoll
16.04.18 15:15   3. etasje Rådhuset  Møteprotokoll
07.05.18 15:15 Møterom sandsmyra Møteprotokoll
04.06.18 15:15   Møterom Sandsmyra Møteprotokoll 
27.08.18 15:15   3. etasje Rådhuset  
08.10.18 15:15   3. etasje Rådhuset   
05.11.18 15:15   3. etasje Rådhuset   
19.11.18 15:15  3. etasje Rådhuset   
Publisert
19.12.2017
Sist endret
07.06.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 10.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker