Trafikksikkerhetsutvalget

Trafikksikkerhetsutvalget fikk i Bystyrets vedtak 006/06 mandat til å rullere trafikksikkerhetsplanen for Lillesand kommune.

Trafikksikkerhetsutvalget er representert med:

  • en folkevalgt
  • to representanter fra skolen
  • en fra FAU
  • en fra administrasjonen

Denne gruppa har ansvar for å rullere trafikksikkerhetsplanen og å innarbeide tiltakene i kommunens budsjett og handlingsplaner. Kommunedelplanen for trafikksikkerhet skal rulleres hvert 4. år. Årlig prioriteringsliste vil bli politisk behandlet av hvert år.

Sekretariatet er lagt til Enhet for drift, miljø og samferdsel.

Publisert
07.12.2010
Sist endret
18.05.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker