Helse-, kultur- og velferdsutvalget

Kommuneloven § 10

Helse-, kultur og velferdsutvalget møtestruktur følger bystyremøtene. Temamøter/ arbeidsmøter avholdes i forbindelse med ordinære møter. (BS-075/15)

Publisert
14.06.2010
Sist endret
03.11.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 9.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker