Nemnder for eiendomsskatt

Takstnemnd fpr eiendomsskattesaker
MedlemmerVaramedlemmer
Kjetil Hovde (H)  Hege Marie Holthe (H)
Inger Vollstad (Ap)  Harald Bjørløw (SV)
Tor Weatherstone (KrF)  Fredrik Lossius (H)

 

Sakkyndig ankenemnd - medlemmer

Publisert
15.10.2011
Sist endret
13.02.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker