Møter og protokoller 2018

2018
Møtedato  Klokkeslett   Møtested Dokumenter 
 22.01.18 17:00 Rådhuskantina

Møteinnkalling

Referat

 26.02.18 17:00 Rådhuskantina

Møteinnkalling

Referat

 16.04.18 17:00 Rådhuskantina

Møteinnkalling

Referat

 04.06.18 17:00 Rådhuskantina

Møteinnkalling

Referat

 27.08.18 17:00 Rådhuskantina 

Møteinnkalling

Tilleggsliste

Referat

 08.10.18 17:00 Rådhuskantina

Møteinnkalling

Referat

 05.11.18 17:00 Rådhuskantina 

Møteinnkalling

Referat

19.11.18 17:00 Rådhuskantina
 Møtet er avlyst!
Publisert
18.12.2017
Sist endret
05.11.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker