Møter og protokoller 2017

2017
Møtedato Klokkeslett Møtested Dokumenter
24.01.17 kl. 17.00 Rådhuskantina

Møteinnkalling

Møtereferat

14.03.17 kl. 17.00 Rådhuskantina

Møteinnkalling

Møtereferat

25.04.17 kl. 17.00 Rådhuskantina

Møteinnkalling

Møtereferat

06.06.17 kl. 17.00 Møterom Sentrum, Helsehuset

Møteinnkalling

Møtereferat

29.08.17 kl. 17.00 Rådhuskantina

Møteinnkalling

Møtereferat

03.10.17 kl. 17.00 Rådhuskantina

Møteinnkalling

Møtereferat

31.10.17 kl. 17.00
Rådhuskantina

Møteinnkalling

Møtereferat

21.11.17 kl. 17.00 Rådhuskantina

Møteinnkalling

Møtereferat

Publisert
02.12.2016
Sist endret
21.11.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker