Møter og protokoller 2017

2017
Møtedato Klokkeslett Møtested Dokumenter
24.01.17 kl. 17.00 Rådhuskantina

Møteinnkalling

Møtereferat

14.03.17 kl. 17.00 Rådhuskantina  
25.04.17 kl. 17.00 Rådhuskantina  
06.06.17 kl. 17.00 Rådhuskantina  
29.08.17 kl. 17.00 Rådhuskantina  
03.10.17 kl. 17.00 Rådhuskantina  
31.10.17 kl. 17.00
Rådhuskantina  
21.11.17 kl. 17.00 Rådhuskantina  
Publisert
02.12.2016
Sist endret
26.01.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker