Møter og protokoller 2016

2016

Møtedato

Klokkeslett

Møtested

Dokumenter

26.01.16   Møtet er avlyst!  

 

01.03.16   kl 17.00 Rådhuskantina 

Møteinnkalling 

Møtereferat 

12.04.16   kl. 17.00 Rådhuskantina 

Møteinnkalling

Møtereferat 

31.05.16   kl. 17.00 Rådhuskantina 

Møteinnkalling

Møterefera

30.08.16   kl. 17.00 Rådhuskantina 

Møteinnkalling

Møtereferat 

04.10.16   Møtet avlyst!  

 

01.11.16   kl. 17.00 Rådhuskantina 

Møteinnkalling

Møtereferat 

 22.11.16  Møtet avlyst!  

 

     

 

 

Publisert
21.10.2015
Sist endret
04.11.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker