Møter og protokoller 2014

2014

Møtedato

Klokkeslett

Møtested

Dokumenter

29.01.   Kl. 17.00

Kvivikstua
(Lba)

Møteinnkalling
Møtereferat 

15.04.   Kl. 17.00

Kantina
(Rådhuset) 

 

Møteinnkalling
Møtereferat  

 30.04.  Kl. 17.00 Kantina
(Rådhuset) 

Møteinnkalling
Møtereferat 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

Publisert
08.05.2014
Sist endret
16.05.2014

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker