Møter og protokoller 2013

2013

Møtedato

 Klokkeslett

Møtested

Dokumenter

 22.01.13  kl. 17.00 Møterommet ved kantina på rådhuset

Møteinnkalling

Møtereferat

Vedlegg 1

05.03.13   kl. 17.00 Møterommet ved kantina på rådhuset 

Møteinnkalling

Møtereferat 

09.04.13   kl. 17.00 Møterommet ved kantina på rådhuset  Møtet er avlyst! 
13.05.13   kl. 17.00 Møterommet ved kantina på rådhuset

Møteinnkalling

Møtereferat 

04.06.13   kl. 17.00 Møterommet ved kantina på rådhuset

Møteinnkalling

Møtereferat 

20.08.13  kl. 17.00 Møterommet ved kantina på rådhuset

Møteinnkalling

Sakspapirer

Møtereferat

15.10.13  kl. 17.00 Møterommet ved kantina på rådhuset

Møteinnkalling

Møtereferat

05.11.13 kl. 17.00 Møterommet ved kantina på rådhuset

Møteinnkalling

Møtereferat

Vedlegg

Publisert
22.01.2013
Sist endret
21.10.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker