Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Lov om råd for mennesker med nedsett funksjonsevne § 2.

Kommunene skal opprette råd eller en annen representasjonsordning for mennesker med nedsett funksjonsevne. (lov 17.6.05 nr 58.) 

Råd for funksjonshemmede i Lillesand skal i hehold til mandatet behandle saker som er særlig viktig for personer med nedsatt funksjonsevne. Som særlig viktige saker er det i henhold til lovtekst nevnt spesielt tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og tjenestetilbudet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Kontaktperson/ sekretær for rådet er:

Kjersti Tøien tlf. 90 15 44 71

kjersti.toien@lillesand.kommune.no

Publisert
14.06.2010
Sist endret
04.11.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 9.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker