Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Lov om råd for mennesker med nedsett funksjonsevne § 2.

Kommunene skal opprette råd eller en annen representasjonsordning for mennesker med nedsett funksjonsevne. (lov 17.6.05 nr 58.) 

Råd for funksjonshemmede i Lillesand skal i hehold til mandatet behandle saker som er særlig viktig for personer med nedsatt funksjonsevne. Som særlig viktige saker er det i henhold til lovtekst nevnt spesielt tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og tjenestetilbudet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Kontaktperson/ sekretær for rådet er:

Cathrine Søftestad Knudsen tlf. 48 11 08 94

Cathrine.Knudsen@lillesand.kommune.no

Publisert
14.06.2010
Sist endret
07.10.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker