Møter og protokoller 2016

2016

Møtedato

 Klokkeslett

Møtested

Dokumenter

29.02.16  Kl. 13.00

Møterommet
ved kantina

Sakspapirer og protokoll
finner du her
25.04.16   Kl. 13.00 Møterommet ved kantina 

Møteinnkalling

Forvaltningsrevisjon

Overordnet analyse Lillesand kommune

Plan for forvaltningsrevisjon 

Møteprotokoll

30.05.16   Kl. 13.00 Møterommet ved kantina  Her finner du møteinnkalling, protokoll m.m. 
19.09.16   Kl. 14.00  Møterom ved kantine på rådhuset

Møteinnkalling 

Protokoll

31.10.2016   kl. 13.00 Møterom ved kantine på rådhuset 

Møteinnkalling 

Protokoll

12.12.16 kl. 13.00 Møterom ved kantine på rådhuset

Møteinnkalling 

Revisjonen svar på spørsmål vedr. kommunens regnskapsførsel

Prosjektplan sosialtjenesten Lillesand

Protokoll

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Vedlegg 3

Vedlegg 4

Vedlegg 5- del 1

Vedlegg 5- del 2

Vedlegg 6

Publisert
22.02.2016
Sist endret
21.02.2017

Kontaktinformasjon

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat (Temark) har funksjonen som sekretær for kontrollutvalget.

Kontaktperson for Lillesand kommune er:  

Alexander Etsy Jensen

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat (Temark)
PB. 788 Stoa
4809 Arendal.
Tlf.: 91 82 75 45
e-post: alexander.etsy.jensen@temark.no

 

Nyttige lenker