Møter og protokoller 2015

2015

Møtedato

 Klokkeslett

Møtested

Dokumenter

23.0215   kl.13.00 Møterom kantina Rådhuset 

Møteinnkalling

Tilleggssak

Møteprotokoll 

27.04.15   kl.13.00 Møterom kantina Rådhuset 

 Møteinnkalling

Møteprotokoll

01.06.15   kl.13.00 Møterom kantina Rådhuset 

 Møteinnkalling

Tilleggssak

Møteprotokoll

 21.09.2015  kl.13.00 Møterom kantina Rådhuset 

Møteinnkalling

Egenvurdering av uavhengighet

Møteprotokoll 

23.11.15   kl.13.00 Møterom kantina Rådhuset 

Møteinnkalling 

Møteprotokoll

 

Publisert
17.02.2015
Sist endret
24.11.2015

Kontaktinformasjon

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat (Temark) har funksjonen som sekretær for kontrollutvalget.

Kontaktperson for Lillesand kommune er:  

Alexander Etsy Jensen

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat (Temark)
PB. 788 Stoa
4809 Arendal.
Tlf.: 91 82 75 45
e-post: alexander.etsy.jensen@temark.no

 

Nyttige lenker