Møter og protokoller 2014

2014
 MøtedatoKlokkeslett  Møtested Dokumenter
24.02.2014 13.00

Lillesand rådhus i bystyresalen

Møteinnkallelse

Møteprotokoll

28.04.2014 13.00 Lillesand rådhus, møterom kantina  Møteinnkalling
 Møteprotokoll
 22.09.2014  13.00 Lillesand rådhus, møterom kantina

Møteinnkalling
Brev fra Guldbransen
Rapport

 Møteprotokoll

 24.11.2014  13.00 Lillesand rådhus, møterom kantina

Møteinnkalling
Avrenning fra Studedalen
Bilder
Saksfremstilling Studedalen
Forvaltningsrevisjon
Deltakelse i Fylkesmannens tilsynsform
Kloakk Fjeldal

Møteprotokoll

       
       
       
       
       
Publisert
16.12.2013
Sist endret
26.11.2014

Kontaktinformasjon

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat (Temark) har funksjonen som sekretær for kontrollutvalget.

Kontaktperson for Lillesand kommune er:  

Alexander Etsy Jensen

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat (Temark)
PB. 788 Stoa
4809 Arendal.
Tlf.: 91 82 75 45
e-post: alexander.etsy.jensen@temark.no

 

Nyttige lenker