Formannskapet

Kommuneloven § 8

Formannskapet innstiller til bystyret i forslag til økonomiplan, årsbudsjett, skattevedtak, årsregnskap og kommuneplan.

Formannskapet vedtar hastesaker, suppleringsvalg, prinsippsaker etter alkohol-, konsesjons- og havne- og farvannsloven.

 

Publisert
14.06.2010
Sist endret
22.09.2010

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker