Møter og protokoller 2019

2019
Møtedato Klokkeslett Møtested Dokumenter
28.01.19 10:00 Lillesand bo- og aktivitetssenter Møteprotokoll 
18.03.19 10:00 Lillesand bo- og aktivitetssenter Møteprotokoll 
29.04.19 10:00 Lillesand bo- og aktivitetssenter Møteprotokoll 
03.06.19 10:00 Lillesand bo- og aktivitetssenter Møteprotokoll 
26.08.19 10:00 Lillesand bo- og aktivitetssenter Møteprotokoll 
28.10.19 10:00 Lillesand bo- og aktivitetssenter  
18.11.19 10:00 Lillesand bo- og aktivitetssenter  
25.11.19 10:00 Lillesand bo- og aktivitetssenter  
Publisert
11.12.2018
Sist endret
27.08.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker