Møter og protokoller 2018

2018
Møtedato Klokkeslett Møtested Dokumenter
22.01.18 10:00   Lillesand bo- og aktivitetssenter Møteprotokoll
26.02.18 10:00   Lillesand bo- og aktivitetssenter Møteprotokoll
16.04.18 10:00   Lillesand bo- og aktivitetssenter  Møteprotokoll
04.06.18 10:00   Lillesand bo- og aktivitetssenter  Møteprotokoll
27.08.18 10:00   Lillesand bo- og aktivitetssenter  Møteprotokoll
08.10.18 10:00    Lillesand bo- og aktivitetssenter Møteprotokoll
05.11.18 10:00    Lillesand bo- og aktivitetssenter Møteprotokoll 
19.11.18 10:00    Lillesand bo- og aktivitetssenter  Møteprotokoll
Publisert
18.12.2017
Sist endret
11.12.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker