Møter og protokoller 2015

Eldrerådet 2015
Tidspunkt  Klokkeslett Møtested   Dokumenter
 02.02.2015  kl. 09.30 Lillesand bo- og aktivitetssenter

Møteinnkalling

Protokoll

 16.03.2015  kl. 09.30 Lillesand bo- og aktivitetssenter

Møteinnkalling

Protokoll

 27.04.2015  09.30 Lillesand bo- og aktivitetssenter

Møteinnkalling

Protokoll

 08.06.2015  09.30 Lillesand bo- og aktivitetssenter 

Møteinnkalling

Protokoll

 31.08.2015  09.30  Lillesand bo- og aktivitetssenter

 Møteinnkalling

Protokoll

 28.10.2015  10.00  Lillesand bo- og aktivitetssenter

 Møteinnkalling
Protokoll

 23.11.2015  10.00  Lillesand bo- og aktivitetssenter

 Møteinnkalling
Protokoll

 

Publisert
27.01.2015
Sist endret
11.12.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker