Møter og protokoller 2014

Eldrerådet 2014
Tidspunkt  Klokkeslett Møtested   Dokumenter
 11.06.2014  Kl. 9.30  Lillesand bo- og aktivitetessenter

Møteinnkalling

Møteprotokoll

 22.07.2014  kl. 10.00  Lillesand bo- og aktivitetssenter

 Møteinnkalling

Møteprotokoll

 01.09.2014  kl. 9.30  Lillesand bo- og aktitivtetssenter

 Møteinnkalling

 Møteprotokoll

 20.10.2014  kl..9.00  Lillesand bo- og aktivititetssenter

Møteinnkalling

Møteprotokoll

 23.10.2014  kl. 12.00  Lillesand Rådhus Høvågrommet

Møteinnkalling

 Møteprotokoll

 17.11.2014  kl.09.30  Lillesand bo- og aktivitetssenter

 Møteinnkalling

Møteprotokoll

 24.11.2014  kl. 09.30  Lillesand bo- og aktivitetssenter

 Møteinnkalling

Møteprotokoll

 08.12.2014  kl. 09.30  Lillesand bo- og aktivitessenter

 Møteinnkalling

Møteprotokoll

Publisert
16.12.2013
Sist endret
18.12.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 9.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker