Eldrerådet

Eldrerådslova § 1

I hver kommune skal det være et Eldreråd som blir valgt av kommunestyret for valgperioden. (Lov 8.11.91 nr 76.)

Flertallet av  medlemmene skal være alderspensjonister. Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og skal ha til behandling alle saker som gjelder eldres levekår. Eldrerådet kan også selv ta opp saker som gjelder eldres situasjon i kommunen.

Publisert
14.06.2010
Sist endret
26.10.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker