Bystyret

Kommuneloven § 6

Bystyret er kommunens øverste organ og treffer vedtak på kommunens vegne så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Bystyret er direkte valgt.

For mer informasjon:

Reglement for politisk arbeid i Lillesand bystyre og utvalg.


Litt slankere bystyre etter valget i 2011
 

Bystyret har i oktobermøtet vedtatt å redusere bystyrets medlemstall fra 29 til 27.
Endringen gjøres fra konstituerende møte for valgperioden 2011-15.

Publisert
14.06.2010
Sist endret
02.03.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker