Innsynsrett folkevalgte

Innsynsrett for folkevalgte vedtatt av Lillesand bystyre 14.04.04. i bysak 48/04. Hjemlet i kommuneloven §40 nr. 5.

Publisert
14.06.2010
Sist endret
14.09.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker