Godtgjøring til folkevalgte

Bystyret har vedtatt et reglement vedrørende godtgjørelser og erstatning for tapt arbeidsfortjeneste for folkevalgte.

Reglementet gjelder godtgjørelse til medlemmer av faste utvalg, komiteer, styrer og råd oppnevnt av bystyret. Vedtatt av Lillesand bystyre 29.08.07 i bysak 96/07 (jfr. senere revisjoner).

Publisert
14.06.2010
Sist endret
25.02.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker