Forskrift om politivedtekt, Lillesand kommune

Ny forskrift om politivedtekt, Lillesand kommune, trer i kraft fra 19.04.2019.

Med noen mindre endringer har politidirektoratet, i brev av 28.03.2019, stadfestet Lillesand bystyrets vedtak av 05.12.2018 om ny politivedtekt for Lillesand kommune jf. politiloven § 14 jf. Justisdepartementets delegasjonsvedtak av 16. desember 2000 nr. 1151.

Forskrift om politivedtekt, Lillesand kommune

 

 

Publisert
01.03.2017
Sist endret
16.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker