Etikk for folkevalgte

Etisk kvalitet på myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til de folkevalgte. Folkevalgte kan komme opp situasjoner der de kan bli stilt ovenfor valg som skaper etiske dilemmaer. Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det spesielt høye krav til den enkeltes etiske holdninger i sin virksomhet. Målet med etiske retningslinjer ar at alle folkevalgte skal være seg dette bevisst. Etiske retningslinjer for folkevalgte er av generell karakter, og krever derfor refleksjon av den enkelte.

 

Publisert
14.06.2010
Sist endret
14.09.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker