Delegeringsreglementet

Administrasjonen er nå ferdig med en omfattende gjennomgang av rådmannens videredelegeringer. Delegeringsreglementet finner du her. 

Delegering - samarbeid tekniske tjenester Lillesand kommune - Birkenes kommune

Publisert
14.09.2017
Sist endret
08.11.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 10.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker