Delegeringsreglementet

Administrasjonen er nå ferdig med en omfattende gjennomgang av rådmannens videredelegeringer. Delegeringsreglementet finner du her. 

Delegering - samarbeid tekniske tjenester Lillesand kommune - Birkenes kommune

Publisert
14.09.2017
Sist endret
09.08.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker