Ordførers uke

Ordførers ukeplan i uke 12

Mandag 18. mars
09.00 - privat møte
10.00 - møte Gjone
11.15 - møte innbygger
12.00 - møte med eldrerådet
17.00 - møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
19.00 - møte i Vervens økonomiutvalg
19.00 - gruppemøte Høyre

Tirsdag 19. mars
 
08.00 - møte i Valgstyre

Onsdag 20. mars
11.00 - internt planleggingsmøte foran møte med Nordby
12.00 - møte Nordby

Torsdag 21. mars
08.00 - dagskurs i ny kommunelov
15.30 - planlegging av jubileumstur med MS Rogaland

Fredag 22. mars
11.30 - formøte Bynett sør
12.00 - Bynett Sør
12.30 - styringsgruppen, revidering av ATP planen

 

Publisert
14.06.2010
Sist endret
18.03.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker