Ordførers uke

 Ordførers ukeplan i uke 46

Mandag 12. november
10.00 - årlige møte med Statens vegvesen
16.00 - gruppemøte skolestruktur
18.00 - årsmøte Farsund Høyre

Tirsdag 13. november
08.30 - seminar vedrørende kommunens næringsarbeide
12.00 - planleggingsmøte foran formannskapsmøte

Onsdag 14. november
09.00 - formannskapsmøte
15.00 - fylkesmannens høstsamling

Torsdag 15. november
08.30 - fylkesmannens samling fortsetter
15.00 - internt møte vedrørende fremdrift Jernbanegata
18.00 - arbeidsmøte Verven
19.00 - budsjettmøte Lillesand Høyre

Fredag 16. november
Fri

Lørdag 17. november
11.30 - fylkesstyremøte Agder Høyre i Lillesand
17.00 - Høvåg unge Brass 10 år

Søndag 18. november
14.00 - sentralstyremøte i Høyre

Mandag 19. november
09.00 - sentralstyremøte fortsetter
17.00 - styremøte i Lillesand Høyre
19.00 - gruppemøte i Lillesand Høyre

Publisert
14.06.2010
Sist endret
12.11.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker