Innbyggerinitiativ

Et innbyggerinitiativ er en funksjon i et demokrati der en bestemt mengde underskrifter kan utløse folkeavstemning om et lovforslag eller lignende. Innbyggerinitiativ er hjemlet i kommuneloven § 39a.

Lillesand bystyre har vedtatt retningslinjer for funksjonen i sak 87/08.

Mer informasjon om saken finner du også under Tjenestebeskrivelser til høyre, og på nettportalen til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). 

Publisert
02.07.2010
Sist endret
11.02.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Tjenestebeskrivelser

Nyttige lenker