Innbyggerinitiativ

Et innbyggerinitiativ er en funksjon i et demokrati der en bestemt mengde underskrifter kan utløse folkeavstemning om et lovforslag eller lignende. Innbyggerinitiativ er hjemlet i kommuneloven § 39a.

Lillesand bystyre har vedtatt retningslinjer for funksjonen i sak 87/08.

Mer informasjon om saken finner du også under Tjenestebeskrivelser til høyre, og på nettportalen til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). 

Publisert
02.07.2010
Sist endret
11.02.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 10.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Tjenestebeskrivelser

Nyttige lenker