Formannskapsekretær

Formannskapssekretær:  Jorunn Lukashaugen

Formannskapssekretæren er tilknyttet rådmannens stab og skal bidra til at de formelle prosessene i det politiske systemet fungerer iht lover og reglementer og være med å legge til rette for aktive politiske prosesser.

Hovedoppgaver er blant annet:

- Støtteapparat for ordfører og rådmann i deres daglige arbeid.

- Administrasjonens støtteapparat i forhold til det politiske miljøet. Sekretæransvar for bystyret og formannskapet; bl.a. med forarbeid, gjennomføring av møter og etterarbeid.

- Tilrettelegging og koordinering for god saksflyt mellom administrasjonen og politiske organer.

- Folkevalgtes arbeidsvilkår, godtgjørelser m m. Saksbehandling etter kommuneloven.

- Veiledning og informasjon til folkevalgte, administrasjon, presse og publikum i faglige, formelle og praktiske spørsmål.

- Saksbehandling og avgjørelsemyndighet i alle typer saker om salgs- og skjenkebevillinger etter alkoholloven. 

Publisert
07.07.2010
Sist endret
12.07.2010

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker