Bystyremøter direkte

Når det holdes bystyremøter vil disse bli overført direkte (se under) via hjemmesiden til kommunen. Dere har også mulighet å se opptak av tidligere bystyremøter. Målet er at innbyggerne i kommunen enklere skal kunne ta del i de demokratiske prosessene.

Lillesand kommune benytter seg av en ekstern tjeneste for å overføre bystyremøtene på Internett. Tidligere opptak oppbevares også hos denne leverandøren.

Klikk her for å se direkteoverføring (eller siste opptak hvis det ikke er bystyremøte akkurat nå).

Klikk her for å få oversikt over opptak av tidligere bystyremøter.

Publisert
17.04.2013
Sist endret
04.07.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 9.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker