Bystyremøter direkte

Når det holdes bystyremøter vil disse bli overført direkte (se under) via hjemmesiden til kommunen. Dere har også mulighet å se opptak av tidligere bystyremøter. Målet er at innbyggerne i kommunen enklere skal kunne ta del i de demokratiske prosessene.

Lillesand kommune benytter seg av en ekstern tjeneste for å overføre bystyremøtene på Internett. Tidligere opptak oppbevares også hos denne leverandøren.

Klikk her for å se bystyremøtet 20. juni 2018 kl 17

Klikk her for å se tidligere opptak (før juni 2018)

Publisert
17.04.2013
Sist endret
04.07.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 10.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker