Politisk organisering

Den politiske styringsstrukturen i Lillesand kommune bygger på en tillempet funksjonsmodell, dvs en mer tverrsektoriell og tverrfaglig organisering enn den tidligere hovedutvalgsmodellen.

Modellen blir da slik for den utadrettede virksomhet:

  • Formannskap har oppgaver etter kommuneloven og dessuten prinsipielle saker innen kommunens rolle som grunneier samt næringsliv og utbyggingsoppgaver,  bl.a. havn.
  • Helse-, kultur og velferdsutvalget møtestruktur følger bystyremøtene. Temamøter/ arbeidsmøter avholdes i forbindelse med ordinære møter. (BS-075/15)
  • Oppvekstutvalget møtestruktur følger bystyremøtene. Temamøter/ arbeidsmøter avholdes i forbindelse med ordinære møter. (BS-075/15)
  • Planutvalg forestår oppgaver etter plan- og bygningsloven samt prinsipielle saker innen miljø- og naturvern.

Bystyret er det øverste kommunale organ og har det totale ansvar for kommunens samlede virksomhet slik det fremgår av kommuneloven og eget reglement.

 

Publisert
10.08.2009
Sist endret
05.07.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker