Politisk organisering

Den politiske styringsstrukturen i Lillesand kommune bygger på en tillempet funksjonsmodell, dvs en mer tverrsektoriell og tverrfaglig organisering enn den tidligere hovedutvalgsmodellen.

Modellen blir da slik for den utadrettede virksomhet:

  • Formannskap har oppgaver etter kommuneloven og dessuten prinsipielle saker innen kommunens rolle som grunneier samt næringsliv og utbyggingsoppgaver,  bl.a. havn.
  • Helse-, kultur og velferdsutvalget møtestruktur følger bystyremøtene. Temamøter/ arbeidsmøter avholdes i forbindelse med ordinære møter. (BS-075/15)
  • Oppvekstutvalget møtestruktur følger bystyremøtene. Temamøter/ arbeidsmøter avholdes i forbindelse med ordinære møter. (BS-075/15)
  • Planutvalg forestår oppgaver etter plan- og bygningsloven samt prinsipielle saker innen miljø- og naturvern.

Bystyret er det øverste kommunale organ og har det totale ansvar for kommunens samlede virksomhet slik det fremgår av kommuneloven og eget reglement.

 

Publisert
10.08.2009
Sist endret
05.07.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker