Statlig støtteordning for bredbåndsutbygging

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) forvalter fra 2014 en statlig støtteordning som gir kommuner og fylkeskommuner mulighet til å søke om tilskudd til bredbåndsutbygging.

Lillesand kommune har søkt om tilskudd hvert år siden ordningen kom. I 2016 har vi søkt for to områder:

  • Glamsland-Justøya
  • Fjeldal-Urdalen

I september 2016 tildeler NKOM tilskuddene. Lillesand kommune fikk i 2015 innvilget kr 300.000 i statlig støtte fra for utbygging av bredbånd til innbyggerne i området Austre- og Vestre Grimevann i nordre del av Lillesand kommune. I mai 2016 ble det inngått en kontrakt med GET AS som skal bygge fiber til området. Utbygging skal gjennomføres i løpet av 2016.

Strategisk plan for bredbåndsutbygging angir at Lillesand kommune årlig skal identifisere aktuelle områder og legge dem ut på høring før søknad sendes til Nkom. Eventuelt innvilgede søknader gjennomføres som egne prosjekter i samarbeid med bredbåndsleverandører og berørte innbyggere/bedrifter.

Informasjon om breibandsstønadsordninga (NKOM)

Publisert
22.02.2016
Sist endret
05.09.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker