Bredbåndsportal

Som en del av kommunens strategiske arbeid med bredbåndsutbygging har Lillesand kommune lansert en bredbåndsportal, utviklet av studenter ved Universitetet i Agder (UiA).

Portalen er et sted hvor innbyggere, næringsliv, organisasjoner og hytteeiere kan melde inn ønsker om bedre bredbånd.

Informasjonen vil gi kommunen en oversikt over behov og ønsker, og være del av grunnlaget for søknader om statlig tilskudd til bredbåndsutbygging. Innspillene vil overføres til et dekningskart som kommunen vil bruke i dialog med bredbåndsleverandører, for bedre samordning og hjelp til å prioritere nye områder for utbygging.

Klikk her for å komme til portalen

Publisert
22.02.2016
Sist endret
01.06.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker