Plan for bredbåndsutbygging

Lillesand kommune ønsker å bidra til økt bredbåndsutbygging i kommunen.

Bystyret har vedtatt Strategisk plan for bredbåndsutbygging med en rekke konkrete strategier for å sikre at hele kommunen har tilbud om høyhastighetsbredbånd senest 2023.

Tilgjengelighet til en god bredbåndsinfrastruktur er viktig for å være attraktiv som bo- og arbeidskommune, og bredbåndsutbygging er en viktig del av samfunnsutviklingen. Det er i utgangspunktet ikke en lovpålagt kommunal oppgave å forestå utbygging av bredbånd til private husstander eller bedrifter, men kommunen ønsker her å kunne ta en koordinerende rolle.
Kommunen har blant annet jevnlige møter med bredbåndsutbygginger og bidra til samordning av innspill.

I menyen til venstre finner du noen valg knyttet til vårt strategiske arbeid med bredbåndsutbygging.

Publisert
22.02.2016
Sist endret
05.09.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker