Dyvik hytteområde

Detaljregulering melding om vedtak – Arkivsak: 17/353

Lillesand bystyre har i møte 13.12.2017, sak nr. BS-127/17 vedtatt detaljregulering for Dyvik hytteområde jf. plan- og bygningsloven § 12-12.

Planen inneholder hovedsakelig fritidsbebyggelse, småbåthavn og tilhørende infrastruktur.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til planavdelingen, Lillesand rådhus, tlf: 37 26 15 00.

Evt. klage på vedtaket sendes til postmottak@lillesand.kommune.no, eller til Lillesand kommune, Enhet for plan, byggesak og oppmåling, Postboks 23, 4791 Lillesand.
Klagefrist: 12.01.2018

Forslag til vedtak
Vedtaksbehandling
Planbeskrivelse
Plankart
Bestemmelser

For øvrige dokumenter, vennligst følg vedlagt link

http://innsyn.lillesand.kommune.no/innsyn6/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2017000353&Publisert
18.12.2017
Sist endret
18.12.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 10.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker