Detaljregulering Dyvik hytteområde - Vedtak i sak 17/353

Lillesand bystyre har i møte 03.04.2019, sak BS-031/2019 vedtatt detaljregulering for Dyvik hytteområde, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.

Publisert
10.04.2019
Sist endret
11.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker