Vardeheia hytteområde - Flørenes

Melding om endret plangrense reguleringsarbeid


Melding om fastsatt planprogram

Planprogram for Vardeheia ble fastsatt av Bystyret 29.03.2017. Fastsatt planprogram kan ikke påklages.

Aktuelle dokumenter:
Vedtak
Planavgrensing
Fastsatt planprogram
Oppsummerte merknader med kommentarer


Melding om endret plangrense reguleringsarbeid

Varslingsbrev med justert plangrense

Publisert
18.08.2016
Sist endret
22.11.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid) hvor det ikke er nærliggende å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker