Dyvik boligområde B39,B42-B44, Utvidet/justert planområde- Oppstartmelding områderegulering

Melding om planarbeid etter pbl. § 12-8 og melding om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale etter § 17-4

Melding om oppstart av planarbeid (områderegulering) for områdene B42 – B44 (i kommune-planens arealdel) ble sendt ut av Asplan Viak AS i oktober 2015.

Her finner du mer informasjon om saken:
Oppstartmelding
Kart
Vurdering av krav

Publisert
10.04.2019
Sist endret
22.05.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker