Dovreveien 5

Varsel om oppstart av detaljreguleringsarbeid for gnr./bnr. 33/329, Dovreveien 5.

Høringsfrist er 12. mai 2017 (mer informasjon i vedlagt varslingsbrev).

Aktuelle dokumenter:

Prosjektbeskrivelse

Referat oppstartsmøte

Varsling

Varslingsbrev

Publisert
19.04.2017
Sist endret
30.10.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker