Dovreveien 5

Varsel om oppstart av detaljreguleringsarbeid for gnr./bnr. 33/329, Dovreveien 5.

Høringsfrist er 12. mai 2017 (mer informasjon i vedlagt varslingsbrev).

Aktuelle dokumenter:

Prosjektbeskrivelse

Referat oppstartsmøte

Varsling

Varslingsbrev

Publisert
19.04.2017
Sist endret
20.12.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 10.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker