Kvanneidfjorden småbåtanlegg, Høvåg

Varsel oppstart av detaljregulering

Det kunngjøres med dette at Kvanneifjorden småbåtanlegg, Høvåg tas opp til regulering i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8. Området skal detaljreguleres jf. pbl § 12-3. Det kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale iht. pbl § 17-4. 

Formålet med planleggingen er å tilrettelegge for en mindre utvidelse av eksisterende småbåtanlegg.

Området inngår i reguleringsplan for Høvåg Kirkested, vedtatt 18.12.1997. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter pbl. § 4-1 og forskrift om konsekvensutredning. 

Tiltakshaver er Kristen Hellenes.
Kunngjøringen kan også sees på www.staerk.no 

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Stærk & Co as, v/ Geir Jonny Ringvoll, tlf 37 00 57 59. E-post: gjr@staerk.no

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes skriftlig til Stærk & Co as, Havnegaten 1, 4836 Arendal, eller på e-post til gjr@staerk.no,
innen 26.09.2017.

Kunngjøringsbrev

Kunngjøringskart

Sjekkliste plansaker

Publisert
30.08.2017
Sist endret
20.12.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 10.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker