Dyvik hytteområde

Sak 17/353 - Melding om offentlig ettersyn

Kommunens faste utvalg for plansaker har i møte 12.06.2017,
plansak nr. 062/17 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for
Dyvik hytteområde ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven
§ 12-10.

 Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til planavdelingen, Lillesand rådhus, tlf. 37 26 15 00.

Evt. uttalelser/merknader til planforslaget sendes til postmottak@lillesand.kommune.no, eller Lillesand kommune, Enhet for plan, byggesak og oppmåling, Postboks 23, 4791 Lillesand. 
Frist: 01.08.2017 Mrk: Sak 17/353


Kunngjøring av vedtak i plan

Detaljregulering Dyvik hytteområde - saksfremlegg

Planbeskrivelse

Detaljregulering

Planbestemmelser


Publisert
14.06.2017
Sist endret
30.10.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker