Detaljregulering Heldal boligområde 1 og Heldal boligområde del 2 - Varsel om mindre endring av reguleringsplaner.

Varsel om mindre endring av reguleringsplaner.

Endringene gjelder begge detaljreguleringer av både plankart og planbestemmelser. Oppdaterte dokumenter finner du neders i saken. For en detaljert oversikt over endringene vises til planbeskrivelsen for endringene.

Før saken kan behandles etter plan og bygningsloven § 12-14 må
saken forelegges berørte myndigheter, og eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket. Partene skal ha mulighet til å uttale seg.

Frist for uttale: 05.09.2019

Merknadene sendes kommunen på e-post: postmottak@lillesand.kommune.no, eller til Lillesand kommune, Enhet for teknisk forvaltning, Postboks 23, 4791 Lillesand - Merket med saksnr.15/1203.

Aktuelle dokumenter:
Planbeskrivelse
Plankart Heldal boligområde I
Bestemmelser Heldal boligområde I
Plankart Heldal boligområde del II
Bestemmelser Heldal boligområde del II

Publisert
14.08.2019
Sist endret
23.08.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker