Kommuneplanrevisjon

Kunngjøring om oppstart av kommuneplanrevisjon og høring av planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune 2018 – 2030

Lillesand bystyre vedtok i møte 21. juni 2017, sak 66/17, oppstart av arbeidet med revisjon av kommuneplanen. Samtidig vedtok de å legge planprogram for kommuneplanen ut til offentlig ettersyn. Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, revisjonstemaer, planprosessen, organisering og medvirkning, samt behovet for utredninger.

Innspill til planarbeidet og merknader til forslag til planprogram sendes skriftlig til Lillesand kommune, postboks 23, 4791 Lillesand, eller per e-post til postmottak@lillesand.kommune.no. Merk innspillene med arkivsak 16/2337.

Frist for innspill er 22. august 2017.

Merk at det ikke etterspørres innspill til nye utbyggingsområder i denne revisjonen.

Aktuelle dokumenter:

Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune 2018-2030

Saksfremlegg_og_protokoll_BS-sak_66-17.pdf

Fremdriftsplan_tilPlanprogram_04.05.2017.pdf

Publisert
25.06.2017
Sist endret
26.06.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker