Kommuneplan for Lillesand kommune 2018-2030

Melding om fastsatt planprogram

Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune 2018-2030 ble fastsatt av Bystyret 18.10.2017.

Aktuelle dokumenter:

Vedtak
Fastsatt planprogram
Fremdriftsplan
Oppsummering av merknader til oppstarten og til planprogrammet.

Publisert
25.06.2017
Sist endret
24.10.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker