Kommuneplan 2015-2027

Arkivsak 12/2825-240

Lillesand bystyre har i møte 24.06.15, sak BS-092/15, med hjemmel i plan- og bygningslovens§11-15, vedtatt kommuneplan for Lillesand kommune 2015-2027.


Aktuelle dokumenter:

Melding om vedtak

Saksfremlegg

Planbeskrivelse

Bestemmelser

Plankart

Konsekvensutredning

Retningslinjer

Samfunnsdel

Publisert
14.06.2010
Sist endret
25.06.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker