Kommuneplan 2018-2030

Lillesand bystyre har i møte 05.12.2018, sak BS-124/18 vedtatt kommuneplan for Lillesand 2018-2030, jf. plan- og bygningsloven § 11-15.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til planavdelingen, Lillesand rådhus, tlf. 37 26 15 00. For ytterligere dokumenter i saken henvises til kommunens innsynsløsning her.

Evt. klage på vedtaket sendes til
postmottak@lillesand.kommune.no, eller til Lillesand kommune, Enhet for plan, byggesak og oppmåling, Postboks 23, 4791 Lillesand.
Klagefrist: 01.02.2019.

Vedtaksbehandling
Samfunnsdel
Plankart
Bestemmelser
Planbeskrivelse
Begrenset konsekvensutredning

Publisert
20.12.2018
Sist endret
21.12.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker