Kommuneplan 2018-2030

Arkivsak 16/2337

Lillesand bystyre har i møte 05.12.2018, sak BS-124/18 vedtatt kommuneplan for Lillesand 2018-2030, jf. plan- og bygningsloven § 11-15.


Vedtaksbehandling
Samfunnsdel
Plankart
Bestemmelser
Planbeskrivelse
Begrenset konsekvensutredning

Publisert
20.12.2018
Sist endret
08.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker