Kommunedelplan for sykkel

Lillesand bystyre har i møte 04.09.2019, sak nr. BS-087/19 vedtatt å legge forslag til ny kommunedelplan for sykkel ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 11-14.

Planen skal være et verktøy for å sikre et godt og sammenhengende sykkelnett i Lillesand. Det er i planen pekt på 23 strekninger der det må gjennomføres tiltak.

Alle dokumenter i saken ligger på kommunens innsynsløsning som du finner her.

Folkemøte:
Det avholdes folkemøte om saken i bystyresalen 21.10.2019 kl. 1800.

Evt. uttalelser/merknader til planforslaget sendes til
postmottak@lillesand.kommune.no
, eller Lillesand kommune, Enhet for teknisk forvaltning, Postboks 23, 4791 Lillesand.

Frist for merknader: 01.12.2019 Mrk: sak 17/2545

Aktuelle dokumenter:

Plankart

Bestemmelser

Planbeskrivelse

Konsekvensutredning

Illustrasjonsplan

handlingsprogram

Publisert
27.09.2019
Sist endret
07.10.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker