Kommunedelplaner under arbeid

(Litt generelt om kommunedelplaner)

Arbeidet med kommunedelplaner  gjøres kjent i tre faser av prosessen:

1. Varsel om oppstart av planarbeid
2. Planer til høring/offentlig ettersyn
3. Kunngjøring av planvedtak

 (Se i menyen til venstre for aktuelle kommunedelplaner)

Publisert
14.06.2010
Sist endret
17.09.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker