Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2027

 

Kommunedelplan for idrett, friluftliv og fysisk aktivitet 2015-2027

ArkivsakID 14/127

Revidert kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for perioden 2015-27 er nå endelig vedtatt av bystyret. Den inneholder rullert 4-årig handlingsprogram for 2015-18.

Her er planen

Publisert
08.12.2014
Sist endret
03.07.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker