Foto: Roger Edvardsen
Foto: Roger Edvardsen

Solgård, Lyngveien, Parkveien, Høygilts kleiv, Sandsmyra, Solkollen, Solheimsveien, Bergstø/ Nedre Tingsaker

Nærinformasjon om vann- og avløpssanering, kabelarbeider og gatelys Solgård, Lyngveien, Parkveien, Høygilts kleiv, Sandsmyra, Solkollen, Solheimsveien, Bergstø/ Nedre Tingsaker

Lillesand kommune er i sluttfasen av graveprosjekter i områdene Solgård, Lyngveien, Parkveien, Høygilts kleiv, Sandsmyra Solkollen, Bergstø og Solheimsveien. Kommunens VA-saneringsarbeider er stort sett ferdigstilt bortsett fra noe gjenstående VA-saneringsarbeid i Høygilts kleiv samt over eiendommer mellom Parkveien og Lyngveien.

Her finner du mer informasjon om saken.

 

Publisert
21.12.2016
Sist endret
31.01.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker