Budsjett og økonomiplan

Økonomiplanen er kommunepanens handlingsdel. Det vil si at den skal uttrykke de økonomiske konsekvensene av kommuneplanen for de neste fire årene. Jfr. Kommuneloven § 44 skal bystyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. Den skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Økonomiplanen skal gå i balanse hvert enkelt år, noe som betyr at det må finnes dekning for de utgifter og oppgaver som er planlagt gjennomført.

Aktuelle dokumenter finner du her:

Budsjett og økonomiplan 2017-2020 - Vedtatt

Budsjett og økonomiplan 2016-2019 - vedtatt

Budsjett og økonomplan 2015-2018 - vedtatt

Publisert
06.12.2011
Sist endret
20.04.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker