Planer

Her vil du finne informasjon om planarbeid i Lillesand kommune. Du får informasjon om vedtatt overordnet planverk og informasjon om planer under arbeid.

Her finner du informasjon om aktuelle årsberetninger som berører hele eller deler av kommunens drift.

(Se aktuelle valg i menyen til venstre)

Publisert
02.06.2010
Sist endret
17.01.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker